Wednesday, March 4, 2009

MTSU Tarafından Sunulan Yüksek Öğrenim (Yüksek Lisans / Doktora) Programları

Doktora (Ph.D.)

 • Ekonomi
 • İngilizceFont size
 • Beşeri Verim (Human Performance)
 • Halk Tarihi
 • Edebi Araştırmalar
Eğitimde Uzmanlık (Ed.S.)*

 • Müfredat ve Eğitim
 • Eğitimsel Liderlik
 • İlköğretim
 • Okul Psikolojisi

*Ed.S. (Educational Specialist), A.B.D.’de master derecesinden daha ileride fakat doktora seviyesinden de düşük seviyede eğitim almak isteyen öğrenciler için tasarlanmış akademik derecedir. Türkiye’deki denkliği master seviyesindedir

Güzel Sanatlar Master Derecesi (MFA)

 • Kayıt Sanat ve Teknolojileri

Sanat Master Derecesi (MA)

 • İktisat
  o İktisat
  o Finansal İktisat
  o Endüstriyel İlişkiler
 • İngilizce
 • Tarih
  o Tarih
  o Halk Tarihi
 • Psikoloji
  o Klinik
  o Deneysel
  o Endüstriyel/Örgütsel
  o Niceliksel
  o Eğitimde Ön Uzmanlık: Okul Psikolojisi
 • Sosyoloji
Öğretimde Sanat Master Derecesi (MAT)

 • Yabancı Diller
 • Fransızca
 • Almanca
 • İspanyolca

İşletme Yönetimi Master Derecesi (MBA)

 • İşletme Yönetimi

İşletme Eğitimi Master Derecesi (MBE)

 • İşletme Eğitimi

Ceza Adaleti Master Derecesi (MCJ)

 • Ceza Adaleti

Eğitim Master Derecesi (MED)

 • Yönetim ve Denetleme
  o Yönetim ve Denetleme
  o Kütüphane Bilimi
 • Havacılık Eğitimi
 • Müfredat ve Eğitim
  o Eğitimsel Liderlik
  o İkinci Dil Olarak İngilizce
  o İlköğretim
  o Erken Çocukluk
  o İlköğretim
  o Ortaöğretim
 • Okuma
 • Okul Danışmanlığı
 • Özel Eğitim
  o Hafıf/Kısmi Engelli Öğrenciler
  o İlköğretim Engelli Öğrenciler
  o Ağır/Tamamen Engelli Öğrenciler
  o Görme Engelliler

Fen Master Derecesi (MS)

 • Muhasebe ve Enformasyon Sistemleri
  oMuhasebe
  o Enformasyon Sistemleri
 • Havacılık Yönetimi
  o Havayolu/Havaalanı Yönetimi
  o Havacılık Varlık Yönetimi
 • Biyoloji
 • Kimya
 • Bilgisayar Bilimleri
 • Mühendislik Teknolojisi & Endüstriyel Çalışmalar
  o Mühendislik Teknolojisi
  o Endüstriyel İlişkiler
 • Çalışma Sağlığı ve Güvenliği
 • İdman Bilimi ve Sağlık
 • Promosyon
 • Sağlık ve Beşeri Performans
  o Beşeri Performans
  o Sağlık
  o Fiziksel Eğitim
  o Spor
  o Spor Yönetimi
 • Beşeri Bilimler
  o Beslenme ve Gıda Bilimleri
  o Çocuk Gelişimi & Aile Çalışmaları
 • Kitle İletişimi
 • Matematik
  o Endütriyel Matematik
  o Araştırma Hazırlama
  o Genel Matematik
 • Müzik
 • Hemşirelik (Regent Online Derece Programı; YÖK tarafından onaylı DEĞİLDİR)
 • Profesyonel Bilim
  o Bioistatistik
  o Bioteknoloji
  o Sağlık Bakım Bilişimi

Profesyonel Çalışmalar Master Derecesi (MPS)

 • Profesyonel Çalışmalar (Regent Online Derece Programı; YÖK tarafından onaylı DEĞİLDİR)

Eğitimde Sanat Master Derecesi (MST)

 • Matematik
  o Orta Seviye Matematik
  o İkincil Matematik

2008-2010 öğretim yılları için hazırlanmış Yüksek Öğrenim Kataloğu ('Graduate Catalog') için lütfen tıklayınız.

MTSU Yüksek Öğrenim Program Listesi (İngilizce) için lütfen tıklayınız.


Sphere: Related Content

No comments:

Post a Comment